Здружение за унапредување на велосипедизмот ВЕЛОЕВРОПА

Здружение за унапредување на велосипедизмот ВЕЛОЕВРОПА

ул. Бранко Заревски бр. 84 1000 Скопјe

тел. +38978400047

e-mail: info@veloevropa.mk

web: veloevropa.mk